۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
واگذاری امور خدمات عمومی دفترمرکزی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۶
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۱۹
واگذاری امورتاسیسات دفترمرکزی وجوادالائمه(ع)(تجدید
( تجدید مناقصه )
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۴
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۱۸
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی شهید بهشتی(تجدید)
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۶
امور اجرا، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۱۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۲۸
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهربابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۲۱
واگذاری امور تاسیسات دفترمرکزی و جوادالائمه(ع)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۶
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی شهید بهشتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۴
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان رابر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۴
واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان راور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای روستایی 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰