۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
اطلاعیه
مناقصات عمرانی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
اطلاعیه مناقصات عمرانی
اصلاحیه شماره 2
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی
اصلاحیه شماره 2
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير
اصلاحیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بافت، بردسیر، راور، شهربابک)
اصلاحیه
اصلاحیه شماره 1
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی و بیمارستانی
اطلاعیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویان
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
اطلاعیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویی
اطلاعیه
۱۳۹۸ يکشنبه ۲ تير
اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ستاد الکترونیکی
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
شرایط شرکت کنندگان در مناقصه
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی و شبکه رابر
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
مربوط به مناقصات پایگاههای شهری ، جاده ای و روستایی
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115