۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
اصلاحیه برگ پیشنهاد قیمت مراکز پناه 1 و 2
اصلاحیه
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ دي
اصلاحیه برگ پیشنهاد قیمت مراکز پناه 1 و 2
اصلاحیه
اطلاعیه
مناقصات عمرانی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
اطلاعیه مناقصات عمرانی
مناقصات عمرانی
اصلاحیه شماره 2
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی
اصلاحیه شماره 2
اصلاحیه شماره 2
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير
اصلاحیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بافت، بردسیر، راور، شهربابک)
اصلاحیه شماره 2
اصلاحیه
اصلاحیه شماره 1
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی و بیمارستانی
اصلاحیه شماره 1
اطلاعیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویان
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
اطلاعیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویی
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویان
اطلاعیه
۱۳۹۸ يکشنبه ۲ تير
اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ستاد الکترونیکی
اطلاعیه
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
شرایط شرکت کنندگان در مناقصه
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی و شبکه رابر
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
مربوط به مناقصات پایگاههای شهری ، جاده ای و روستایی
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115