۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
اطلاعیه

به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند که :

با توجه به نامه شماره 10/36/6662 مورخ 98/4/22 مدیریت محترم منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه مناقصات تکمیل مرکز سلامت شهری و خانه بهداشت و سرایداری شفا شهرستان راور و احداث و تکمیل مرکز شبانه روزی و سرایداری شهرستان چترود بدینوسیله تحویل پاکات در تاریخ 98/5/6 ، بازگشایی پاکات ب 2(ارزیابی کیفی ) در مورخ 98/5/7 و بازگشایی پاکات ب1 و الف و ج جهت شرکت های واجد الشرایط در ساعت 13  روز شنبه مورخ 98/5/12 می باشد.