۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين

به استناد بند 31 فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی بند 3-10 شرایط اختصاصی اصلاح گردید. برای دریافت اصلاحیه اینجا کلیک نمایید.