۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
جهت  مشاهده اصلاحیه برآورد قیمت بیمارستانهای (بافت، بردسیر، راور و شهربابک)  اینجا  را کلیک نمایید.
 
 

 

بافت

بردسیر

راور

شهربابک

مبلغ سالیانه (ریال)

       9,182,299,050

    4,978,589,795

       3,546,898,495

          5,188,950,490

مبلغ تضمین (ریال)

           459,114,953

        248,929,490

          177,344,925

             259,447,525