۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
اطلاعیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا

به استناد بند 31 فراخوان مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی بدینوسیله متن هئیت محترم امناء مورخ 97/7/12 در خصوص تعدیل به شرح ذیل اعلام می­گردد:

در صورتی که تغییر اوضاع و احوال و شرایط قرارداد که به هنگام انعقاد قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است؛ اجرای قرارداد را برای طرفی که ریسک این موضوع را نپذیرفته به حدی دشوار نماید که موجب اخلال در تعادل اقتصادی قراردادها و برهم خوردن توازن مالی آنها بیش از 20% گردد؛ با درخواست مکتوب و مستند طرف قرارداد، موضوع را در کمیته مندرج در ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی خود مطرح و با استفاده از نظر مراجع ذیصلاح، کارشناسان رسمی دادگستری، کمیته فنی بازرگانی دانشگاه و سایر اشخاص ذیصلاح حسب تشخیص، بررسی و در خصوص تعدیل قرارداد نسبت به میزان افزایش بالای 20% اتخاذ تصمیم نماید. این تعدیل مشمول حکم بند 6 ماده 73 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه نمی­باشد. تا 20% افزایش هزینه­ های اجرای قرارداد بر عهده پیمانکار است و دانشگاه در این خصوص مجاز به تعدیل قرارداد و اصلاح مبلغ آن نمی باشد. طرف قرارداد در طول زمان بررسی موضوع در کمیته موظف به ادامه اجرای قرارداد است.تصمیم کمیته برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می­باشد.