۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين

به استحضار می­رساند به استناد آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از اول مرداد ماه سالجاری کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه از طریق سامانه یاد شده برگزار می­گردد. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصات و مزایدات و معاملات دانشگاه دعوت به عمل می­آید نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی الکترونیکی و دریافت اسناد از سایت www.setadiran.ir  اقدام مقتضی به عمل آورند. لازم به تاکید است کلیه معاملات بالای 10 درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک، از طریق ستاد می­باشد.