۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين

 

اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای

 

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه : کلیه اشخاص حقوقی (شرکت ها) دارای مجوز نظام صنفی رایانه ای کشور و یا شرکت های دارای رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک با رعایت موضوع فعالیت اصلی مرتبط با حداقل یکی از موارد ذیل:
الف- ارائه و پشتیبانی سخت افزار (Main Frama)
ب- شبکه داده های رایانه ای
ج- خدمات پشتیبانی

جهت مشاهده اصلاحیه برگ پیشنهاد قیمت لطفا کلیک نمایید