مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 


* واگذاری انجام امور خدمات مرتبط با پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
* واگذاری خدمات پزشکان عمومی اورژانس مرکز آموزشی درمانی شفا

نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 794  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٢٠٧٣٩
 ایـن مـاه : ١٧٦
 ایـن هـفتـه : ٢١٦
 دیـروز : ٨٢
 امـروز : ٨