دوشنبه ١٣٩٥/١١/٤    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://ites.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 

*   واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی سابق دانشگاه و کلینیک جوادالائمه (ع) 

*   واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک

*  واگذاري امور کافه تریا و بوفه مرکز آموزشی درمانی افضلی پورنظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 686  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٤٦٢٢
 ایـن مـاه : ٣٥٠
 ایـن هـفتـه : ٢٨٨
 دیـروز : ٩٣
 امـروز : ٨