دوشنبه ١٣٩٥/١٢/٩    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://ites.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 

اصلاحیه 1 : بدینوسیله قرارداد مربوط به مناقصه انجام امور خدمات مرتبط با آموزش به استناد بند 31 فراخوان اصلاح میگردد.
* فرمت قرارداد *
 

*  واگذاری امورتهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

    واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا ی بیمارستان قائم (عج) شهرستان بردسیر نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 711  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٨١٨٨
 ایـن مـاه : ٩٨١
 ایـن هـفتـه : ٢٩٨
 دیـروز : ١١٢
 امـروز : ٥٠