چهارشنبه ١٣٩٧/٥/٢٤    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه سال 1396 صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) *    واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان رابر
*     واگذاری 35 دستگاه خودرو  
*    تکمیل مرکز بهداشت شامل ساختمان مرکز ، خانه پزشک ، سرایداری ده لولوء کوهپایه شهرستان کرمان
*     تکمیل مرکز بهداشت شامل ساختمان مرکز ، خانه پزشک ، سرایداری تقی آباد شهرستان راور

تکمیل مرکز بهداشتی شامل ساختمان مرکز ، خانه بهداشت و سرایداری پیرجل شهرستان شهربابک 
*    تکمیل مرکز بهداشت شامل ساختمان مرکز ، خانه بهداشت و سرایداری دهسرد شهرستان ارزوئیه

*    واگذاری امور غرفه لباس مستقر در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 *    واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 967  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٦٧١٣
 ایـن مـاه : ٢٥٠٤
 ایـن هـفتـه : ٦٨٤
 دیـروز : ١٦١
 امـروز : ١٢