دوشنبه ١٣٩٧/٩/١٩    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه سال 1396 صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
                                    
                                        

                     *        واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شفا
               *          واگذاری امور طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت درمان شهرستان ارزوئیه       
    *       واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک
     *         واگذاری واحد تزریقات و پانسمان شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک
          *      واگذاری مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان
 
       واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
     *     واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور 
*واگذاری امور خدمات پزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی شفا
*تکمیل پایگاه سلامت شهری اکبر آباد شهرستان زرند

  تکمیل پایگاه سلامت شهری شماره 1 شهرستان راور
* اصلاحیه :
     احترما،ً با عنایت به نامه شماره 10/13/39691 مورخ 97/9/14 ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی افضلی پور و باستناد بند 31 فراخوان مناقصه امور لنژری آن مرکز ، بدینوسیله اصلاحیه  بند 4 شرایط اختصاصی با عنوان حذف اتوی غلطک از تعهدات پیمانکار و قرار گرفتن در اقلام اموالی بیمارستان می باشد.

           
    

                      
     
                 
نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 1012  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨١٠٣
 ایـن مـاه : ١٦٢٠
 ایـن هـفتـه : ٢٨٠
 دیـروز : ١٠٥
 امـروز : ٨